گروه کمبی

KAESER

ماشین های کُمبی با داشتن طـراحی سـاده و راندمان بالا پرفروش ترین محصول شرکت SMF در ایران بوده اند.
از مزایای اصلی این سری ماشین‌ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • ثبات عملکرد و پایداری ماشین در شرایط سخت محیطی
  • کوره‌ی قدرتمند با امکان تنظیمات بسیار دقیق و در عین حال آسان
  • تعمیر و نگهداری و اپراتوری بسیار ساده با استفاده از تنظیمات استاندارد
  • سیستم تمام اتوماتیک
KAESER
KAESER
اطلاعات مربوط به نمایشگاه
اطلاعات مربوط به نمایشگاه
اطلاعات مربوط به نمایشگاه