ماشین های بادکن نیمه اتوماتیک سری جامبو

KAESER

برخی تولید کنندگان نیاز دارند برای بطری های بزرگ یا ظروف خاص مورد نیاز خود، ماشینی ارزان، ساده و کم تیراژ را تهیه نمایند.
شرکت SMF آلمان برای این گروه از مشتریان خود ماشین های سری جامبو را ارایه نموده است.