تجهیزات تولید هوای فشرده (مجموعه کمپرسور)

KAESER

از سـال 2000 تا کـنون کلـیه ماشـین هـای بادکـن سـاخـت SMF مجــهـز به مجــمـوعـه کمـپرسـور و بوســتر سـاخـت شـرکت کـِیزر KAESER آلمان ارائه شده اند. علت این همـکاری طولانی مـدت را می توان کـیفیت بسـیار بالای این کمپرسـورها، راندمان بالا و مصـرف برق پایین آن برشـمرد.
شرکت آماد بسپار ماشین نیز در ایران کلیه خدمات این تجهـیزات از جمـله گارانتی، سـرویس های دوره‌ای، تامین قـطعات مصرفی و اصلی و همـچنین تعمیرات اسـاسی را عهده‌دار می‌باشد.