قالب

اهمیت شکل و کیفیت بسته بندی محصول از هیچکس پوشیده نیست. این امر در مورد مایعات از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که مایعات به خودی خود دارای شکل نیستند و تنها شکل بسته بندی است که زیبایی یا عدم آن در محصول نهایی را تعیین می نماید. همچنین شکل بطری تعیین کننده سرعت تولید بطری بوده و تا حد زیادی بر شرایط بسته بندی، انبارداری و توزیع محصول موثر است.
آماد بسپار ماشین با آگاهی و اشراف کامل به جنبه های مختلف این نیاز مهم، در راه تامین آن گام برداشته است. این شرکت امکان طراحی شکل بطری/جار به سلیقه مشتری از ابتدایی ترین مرحله را در مجموعه خود و با همکاری شرکت SMF آلمان، در اختیار مشتریان قرار می دهد.
امکان ساخت قالب در داخل کشور و یا در شرکت SMF انتخاب های مختلفی را به لحاظ هزینه، کیفیت و زمان تحویل پیش روی تولید کننده قرار می دهد وهمچنین طراحی اختصاصی بطری برای هر مشتری، امکان ارایه محصولی منحصر بفرد در بازار را در اختیار تولید کنندگان محترم قرار می دهد.