ردیف کن‌های بطری سری اس - بی

KAESER

این ردیف کن‌ها در دو نوع خـطی (تا ظرفیت 10000 بطری در ساعت) و روتاری ( ظرفیت 8000 تا 16000 بطری در ساعت ) ارایه می گردند.
مزیت کاربرد این ردیف کن ها عبارتند از :

  • امکان چیدمان مناسب خط با توجه به امکان سـاخت ردیف‌کن در جهت‌های مختلف
  • سیستم کاملا اتوماتیک
  • امکان داشتن مخزن میانی بطری از 2 تا 4 مترمکعب. این مخزن میانی به تولید کننده امکان می دهد تا از ماشین باد کن، زمان بیشتری نسبت به خط پر کن بهره برداری نماید (دپو کردن بطری‌های تولید)، همچنین با توقف خط پر کن نیازی به توقف ماشین بادکن وجود ندارد و نیز بالعکس.